Innkalling til årsmøte

Styret i Magiske Cirkel Norge innkaller til digitalt årsmøte på Zoom!

Møtet går av stabelen torsdag 25. mars kl. 19:00

Dagsorden er som følger:

  1. Åpning
  2. Valg av sekretær og dirigent
  3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
  4. Godkjenning av inkalling
  5. Beretninger
  6. Regnskap og budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Kun medlemmer som er fylt 18 år og er à jour med kontingent har stemmerett. Medlemmer under 18 år har møte-, forslags- og talerett.

Digitalt

Årsmøtet vi bli gjennomført digitalt på Zoom. Vi anbefaler alle som vil delta på møtet å laste ned Zoom på sin pc, telefon eller nettbrett i god tid før årsmøtet, og gjøre seg kjent med funksjonene. Informasjon om pålogging vil bli å finne på denne bloggen samt sendes i en egen e-post noen dager i forveien.

Forslag til årsmøtet

Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Forslag sendes fortrinnsvis som vedlegg i en e-post til post@magiskecirkel.no. Evt. på papir til MCN c/o Geir Gjelten, Ivar Aasens vei 3, 1462 Fjellhamar.

Dokumenter

Saksdokumenter til årsmøtet i Magiske Cirkel vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest 22. mars 2021, på www.magiskecirkel.no. Gi beskjed i god tid til post@magiskecirkel.no, dersom du ønsker å få de tilsendt som e-post.

Du finner innkallingen til årsmøtet som PDF her.

Hjertelig velkommen!

-Styret.

Innkalling til årsmøte
Rull til toppen